DIZAINA SISTĒMA
Autorizācija

Autorizācija

Šis ir vienkāršots autorizācijas formas piemērs, ko var papildināt ar nepieciešamajiem elementiem. Ja tiek izmantota vienotā autorizācija (pieteikšanās), tad sistēmu izvēle parasti ir nākamajā solī.

Aizmirsu paroli

© 2021