DIZAINA SISTĒMA
Krāsas

Krāsas

Zīmola grāmata nosaka, ka zemāk uzskaitītās krāsas tiek izmantotas drukas darbiem.

Interneta projektu krāsas un to kodi ir aplūkojami šeit.

Primārās krāsas

CMYK: 59/80/0/0, RGB: 118/85/156
CMYK: 45/90/0/0, RGB:249/182/49
CMYK: 80/0/45/0, RGB: 0/182/49

Sekundārās krāsas

CMYK: 0/72/73/0, RGB: 242/108/77
CMYK: 79/7/83/0, RGB: 34/168/98
CMYK: 0/80/58/0, RGB: 241/90/93

CMYK: 98/93/0/0, RGB: 24/37/170
CMYK: 0/0/0/10, RGB: 230/231/232
CMYK: 0/0/0/90, RGB: 65/64/66

Valodu mācību joma

CMYK: 95/69/27/10, RGB: 25/84/128
CMYK: 77/28/1/0, RGB: 19/148/209
CMYK: 55/10/0/0, RGB: 102/186/233

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

CMYK: 72/100/33/29, RGB: 83/29/86
CMYK: 58/95/18/4, RGB: 128/51/125
CMYK: 31/71/0/0, RGB: 178/102/169

Dabaszinātņu mācību joma

CMYK: 7/93/100/1, RGB: 220/56/38
CMYK: 0/80/98/0, RGB: 241/90/37
CMYK: 2/59/77/0, RGB: 240/131/75

Matemātikas mācību joma

CMYK: 87/34/56/13, RGB: 8/120/114
CMYK: 81/17/52/1, RGB: 5/155/140
CMYK: 55/0/32/0, RGB: 110/200/187

Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla mācību joma

CMYK: 89/100/31/22, RGB: 61/36/96
CMYK: 75/94/5/0, RGB: 100/56/143
CMYK: 41/54/0/0, RGB: 155/126/186

Tehnoloģiju mācību joma

CMYK: 18/100/96/10, RGB: 186/32/40
CMYK: 7/100/85/1, RGB: 221/0/49
CMYK: 7/100/85/1, RGB: 221/0/49

Sports un veselība

CMYK: 65/13/81/1, RGB: 101/169/96