DIZAINA SISTĒMA
Grafiskie elementi

Grafiskie elementi

Papildinošie elementi lietojami, lai piešķirtu komunikācijas materiālam dinamisku sajūtu. Elementus var lietot jebkurā no vadlīnijās definētajiem krāsu salikumiem. Ja vēlas izmantot vairākus toņus, jāizvēlas 2. Elementus pelēkā tonī drīkst lietot PPT prezentāciju slaidos ar balto fonu. Kā arī preses relīzes noformējumā.

Elementi ir atvasināti no eksaktajos priekšmetos sastopamajiem simboliem: skaņu vilnis, lode, sinusoīds, pluss, mīnuss, procenti.