DIZAINA SISTĒMA
Formas

Formas

Šeit attēloti dažādi formu veidi un to izkārtojumi.

Formu lauki

Piemērs

Izmēri

Atspējots

Datņu ielāde

Izvēls lauks

Multi izvēles lauks

Izvēles rūtiņas

Atspējotas izvēles rūtiņas

Izvēles rūtiņas vienā rindā

Radio pogas

Atspējotas radio pogas

Radio pogas vienā rindā

Pārslēgi

Skala

Ievades lauku grupas

Paredzētas, lai uzvedinātu lietotāju ievadīt korektu informāciju.

@
@adrese.com
https://skola2030.lv/saite/
$ .00
@
Saturs

Ievades lauku grupu izmēri

Mazs
Noklusētais
Liels

Radio pogas uz izvēles rūtiņas

Daudzlauku ievades

Vārds, Uzvārds

Ievade ar pogām

Ievade ar izvēles laukiem

Ievade ar segmentētajām pogām

Brīvās izvēles ievades lauku kombinācijas

Poga ar izvēles lauku

Formu izkārtojumi

Vertikāli

Rindās

Horizontālais izkārtojums

Formu lauki vienā rindā

@

Palīdzības teksti

Parolei ir jābūt 10 simbolus garai un jāsatur lielie mazie burtu, cipari un zīmes.

Formu lauku pārbaude

Kārtībā!
Kārtībā!
@
Lūdzu ievadi lietotāja vārdu
Ievadiet eksistējošu pilsētu
Ievadiet eksistējošu rajonu
Ievadiet pareizu pasta indeksu
Jums ir jāapstiprina noteikumi