DIZAINA SISTĒMA
Info lodziņi

Info lodziņi

Izvēloties izmantot izlecošos lodziņus ir jāņem vērā kurā vietā elements ar izlecošo lodziņu atrodas lapā. Ja elementa novietojums ir ekrāna labajā pusē, tad izlecošajam lodziņam ir jābūt pa kreisi.

Novieto elementus ar izlecošo lodziņu tā, lai tie vienmēr būtu pilnībā redzami.

Info lodziņš ar virsrakstu

Info lodziņš bez virsraksta un to novietojums pret pogu