DIZAINA SISTĒMA
Ievads

Projekta Skola2030 dizaina sistēma izstrādāta, lai palīdzētu veidot vienota stila un uz dizaina sistēmu balstītu interneta projektu izstrādi, kas nodrošinās lietotājiem vienotus sistēmu izmantošanas principus un līdzīgas saskarnes.

Dizaina sistēmu, ir strukturēts savstarpēji saistītu modeļu un kopīgas izmantošanas kopums, kas dod ievirzi Skola2030 digitālo produktu projektēšanā un izstrādē.

Dizaina sistēma kalpo par atsauci dažādām iesaistītajām digitālā produkta izstrādes pusēm, piemēram, dizaineriem, izstrādātājiem, tekstu autoriem un projektu vadītājiem.

Dizaina sistēmas sadaļas

Zīmola grāmata

Vairāk

Vispārīgās dizaina vadlīnijas

Vairāk

Komponentes

Vairāk

Piemēri

Vairāk

Par dizaina sistēmu

Dizaina sistēmas HTML/CSS ir veidots uz Boostrap 5 bāzes, lai atspoguļotu dizaina sistēmas elementu izmantošanu noteikta dizaina izstrādes ietvarā. Pēc analoģijas var izmantot jebkuru citu dizaina izstrādes ietvaru, to atbilstoši pielāgojot šajā dizaina sistēmā attēlotajiem dizaina elementiem, komponentēm un paraugiem.

Šis dizaina sistēmas ietvars var tikt izmantots kā bāzes šablons jaunu sistēmu izveidei.

Dizaina sistēma var tikt papildināta ar jaunām dizaina un funkcionalitātes komponentēm. Veidojot jaunas komponentes galvenais nosacījums ir ievērot, lai tā iekļaujas pārējo dizaina elementu grupā.

Lejupielādes

Dizaina sistēma ir pieejama lejupielādei GutHub.

Dizaina sistēmas elementi (Adobe XD)

Dizaina sistēmas piemēri (Adobe XD)

Dizaina sistēmas izmantošana dažādās vietnēs un sistēmās

Veidojot darba vidi citās sistēmās, piemēram, Jira, Confluence vai Ms Teams, to izskatu vēlams pielāgot Skola2030 vispārējām dizaina prasībām, pielāgojot krāsas, tekstus un ikonas pēc iespējām, ko atbalsta noteiktā sistēma.

Esošās tīmekļa vietnes, kas domātas publiskai lietošanai un nav uzskatāmas par darba vidēm, nav strikti jāpakļauj dizaina sistēmā noteiktajām prasībām. Šo vietņu izskata “rāmjus” nosaka zīmola rokasgrāmata.

Dizaina sistēmas izstrādātājs:

Artis Čodars, [email protected]